210.25.22.664

Αναγόμωση Πυροσβεστήρων

Ultra Sonic TestΓεμιστήριο πυροσβεστήρων ξηράς κόνεωςΓεμιστήριο πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα

Η εταιρία μας ασχολείται με αναγομώσεις και συντηρήσεις πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών συστημάτων, καθώς και με τη συντήρηση και έλεγχο συστημάτων ανίχνευσης και πυροπροστασίας. Αναλαμβάνουμε την αναγόμωση πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης. Κέντρο επανελέγχου χαλύβδινων φιαλών με ραφή και άνευ ραφής καθώς και φιαλών αλουμινίου.

Εφαρμόζουμε την τελευταία ελληνική νομοθεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης: Αρ. Απόφ. 618/42/20.1.2005 για διάθεση, συντήρηση, επανέλεγχο και αναγόμωση πυροσβεστήρων.


Διαθέτουμε:

Στις εγκαταστάσεις μας διαθέτουμε:

  • Γεμιστήριο φιαλών, πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών συστημάτων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και αδρανών αερίων (IG 541 (Inergen)), γεμιστήριο πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως, αφρού και νερού.
  • Ultra Sonic Test (δοκιμή υπερήχων) για την ακριβή μέτρηση του περιεχομένου φιαλών CO2 - FM 200 - IG 541.
  • Έμπειρο προσωπικό το οποίο διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται στον τελικό καταναλωτή.

Τα μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούμε για την αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών συστημάτων είναι Γερμανικής και Αγγλικής προέλευσης πλήρως αυτοματοποιημένα διασφαλίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την ακρίβεια των μετρήσεων για την ασφάλεια του πελάτη.