210.25.22.664

Η Εταιρεία

Η εταιρεία NEOSTAR ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ιδρύθηκε το 1968. Στεγάζεται στην οδό Ηρακλείου 156 στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στoυς εξής τομείς:

 • Συντήρηση κάθε είδους πυροσβεστικού εξοπλισμού
 • Κέντρο επανελέγχου φορητών φιαλών, χαλύβδινων & αλουμινίου
 • Σχεδιασμό, προμήθεια & εγκατάσταση μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης (ολικής κατάκλυσης και συστημάτων πυρανίχνευσης)
 • Πιστοποίηση των εργασιών με επέκταση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001ː2008 στο πεδίο των συστημάτων

Στόχος μας είναι η εξασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Έχουμε τα πιο σύγχρονα μηχανήματα για τον έλεγχο και την αναγόμωση όλων των πυροσβεστικών μέσων. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι υψηλών προδιαγραφών και άριστης ποιότητας.

Διαθέτουμε μια πλήρη σειρά ειδών πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης. Πυροσβεστήρες όλων των ειδών, πυροσβεστικές φωλιές και πυροσβεστικούς σταθμούς, συστήματα πυρανίχνευσης και πολλά άλλα είδη.

Επίσης αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας, την εγκατάσταση αυτόματης Πυρόσβεσης-Πυρανίχνευσης σε πρατήρια υγρών καυσίμων, την προμήθεια και εγκατάσταση Πυροσβεστικών Δικτύων (Σωληνώσεις), Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων, Συστημάτων Πυρανίχνευσης - Πυρόσβεσης. Οι εργασίες γίνονται από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, με πολυετή εμπειρία και άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Η εταιρία μας στην προσπάθεια της να εξασφαλίσει ένα πλήρες πακέτο υποστήριξης για τον επαγγελματία αλλά και τον ιδιώτη, διαθέτει έμπειρο Μελετητικό Τμήμα με Μηχανολόγους Μηχανικούς, το οποίο αναλαμβάνει την Μελέτη Πυροπροστασίας του χώρου σας καθώς και την έκδοση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Το εύρος των χώρων που αναλαμβάνουμε είναι μεγάλο. Ενδεικτικά αναφέρουμε :

 • Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Ψητοπωλεία, Πιτσαρίες, Εστιατόρια κ.α.)
 • Χώρους Συνάθροισης Κοινού
 • Πλυντήρια Πρατήρια υγρών καυσίμων
 • Συνεργεία αυτοκινήτων
 • Φροντιστήρια, Παιδικούς Σταθμούς
 • Βιοτεχνίες
 • Επαγγελματικά Εργαστήρια
 • Καταστήματα
 • Κτίρια Γραφείων
 • Ανεξάρτητες Αποθήκες

Τα προϊόντα της NEOSTAR φέρουν πιστοποιήσεις από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης και ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν και εφαρμόζονται στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Διαθέτουμε:

 • Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 για την εμπορία ειδών πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης, την παροχή υπηρεσιών περιοδικών ελέγχων, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων, τον επανέλεγχο των φιαλών πυροσβεστήρων και τη σχεδίαση - κατασκευή - εγκατάσταση και συντήρηση μονίμων συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης με αριθμό GR16.2533Q.
 • Πιστοποιητικό επάρκειας αρμόδιου ατόμου για περιοδικό έλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων με αριθμο PR-C-527C/13.
 • Άδεια από το Υπουργείο Βιομηχανίας, για την κατασκευή, έλεγχο και αναγόμωση πυροσβεστήρων με αριθμό 7423/07.
 • Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρείας περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης φορητών και τροχήλατων μέσων πυρόσβεσης από την BUREAU VERITAS (σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις KYA 618/43-ΦΕΚ52/Β/2005 και ΚΥΑ 17230/671-ΦΕΚ Β 1218/01.09.05) με αριθμο PV-LPR-410.16.053-DIMI 001-16-GRC.
 • Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας κέντρου επανελέγχου χαλύβδινων με ραφή, χαλύβδινων ανευ ραφής και από κράμα αλουμινίου άνευ ραφής φιάλες υπό πίεση  από την BUREAU VERITAS (σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις YA 14165/Φ17.4/373 - ΦΕΚ673/Β/1993) με αριθμο PV-LPR-410.16.053-DIMI 002-16-GRC.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή απορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε πάντοτε πρόθυμοι για την εξυπηρέτηση σας.