210.25.22.664

Δίκρουνα

Δίκρουνο Αλουμινίου 3"

Είσοδοι 2 x 2 1/2"
Έξοδος: 3"

Δίκρουνο Αλουμινίου 4"

Είσοδοι 2 x 2 1/2"
Έξοδος: 4"