210.25.22.664

Κρουνοί

Κρουνός Manfredi UNI EN 14384

Κρουνός με Κολόνα

Για σύνδεση σε γραμμή παροχής νερού
Δύο εξόδων 1/2" για σύνδεση με λάστιχο νερού και μιας εξόδου 2 1/2" BSP για την σύνδεση πυροσβεστικού σωλήνα.
Σπείρωμα εισόδου: 2 1/2" BSP αρσενικό.

Δίκρουνο με Kολόνα

Για σύνδεση σε γραμμή παροχής νερού
Με διακόπτες τύπου στρόφιγγας στις δύο εξόδους
Είσοδος: 2 1/2"
Σπείρωμα εξόδου: 2" BSP αρσενικό

Κρουνός Πεζοδρομίου

Ύψος 1m
Είσοδος: 3" και 4"
Έξοδοι: 2 x 2 1/2"