210.25.22.664

Πυροσβεστικοί Σωλήνες

Πυροσβεστικός Σωλήνας PVC 8 bar

Μήκος: 20m
Διάστασεις: 1 3/4" - 2"

 

Πυροσβεστικός Σωλήνας PVC 8 bar

Μήκος: 20m
Διάστασεις: 1 3/4" - 2"

 

Πυροσβεστικός Σωλήνας PVC 16 bar

Μήκος: 20m
Διάστασεις: 1 3/4" - 2"

 

Πυράντοχος Πυροσβεστικός Σωλήνας DUZ 17 bar

Μήκος: 20m
Διάστασεις: 1 3/4" - 2"

 

Πυροσβεστικός Σωλήνας 8 bar

Μήκος: 20m
Διάστασεις: 1" - 1 1/2"- 1 3/4" - 2" - 2 1/2" - 3"