210.25.22.664

Πυροσβεστικές Φωλιές

Μεταλλικές

Με Ανέμη

Γαλβανιζέ Πυροσβεστική Φωλιά με Ανέμη
Διαστάσεις (ύψος x πλάτος x βάθος): 700 mm x 630 mm x 180 mm
Πάχος λαμαρίνας: 1,5 mm

Με Γάντζο

Πυροσβεστική φωλιά με:

  • γάντζο (MBK05 - FC - SMALL)
  • κόκκινο λάστιχο νερού 1/2", 15 m
  • ΝΕΟ πλαστικό ρυθμιζόμενο ακροσωλήνιο 1/2" (MBK07 - UT - NZ12)
  • Ρακοράκι σύνδεσης με τη βρύση
  • Δύο γαλβανιζέ σφικτήρες

Μη Συναρμολογημένη, αλλά με όλα τα εξαρτήματα τοποθετημένα εντός φωλιάς.
Hλεκτροστατική βαφή RAL 3000 UV - Protection
Με μεταξοτυπία
Διαστάσεις (ύψος x πλάτος x βάθος): 500 mm x 470 mm x 140 mm

Ανοξείδωτες

Με Ανέμη

Ανοξείδωτη πυροσβεστική φωλιά με ανοξείδωτη ανέμη
ΙΝΟΧ 316
Άνοιγμα πόρτας με την πίεση ανοξείδωτου κομβίου
Διαστάσεις (ύψος x πλάτος x βάθος): 700 mm x 630 mm x 185 mm
Πάχος λαμαρίνας: 1,5 mm

Με Γάντζο

Ανοξείδωτη πυροσβεστική φωλιά με γάντζο
ΙΝΟΧ 316
Άνοιγμα πόρτας με την πίεση ανοξείδωτου κομβίου
Διαστάσεις (ύψος x πλάτος x βάθος): 500 mm x 470 mm x 140 mm