210.25.22.664

Πυροσβεστήρες Αφρού

1 Lt

Πυροσβεστήρας 1 Lt Αφρού

Με πλαστική εσωτερική επικάλυψη

2 Lt

Πυροσβεστήρας 2 Lt Αφρού

Με πλαστική εσωτερική επικάλυψη

3 Lt

Πυροσβεστήρας 3 Lt Αφρού

Με πλαστική εσωτερική επικάλυψη

6 Lt

Πυροσβεστήρας 6 Lt Αφρού

Με πλαστική εσωτερική επικάλυψη

9 Lt

Πυροσβεστήρας 9 Lt Αφρού

Με πλαστική εσωτερική επικάλυψη