210.25.22.664

Πυροσβεστήρες Διοξειδίου του Άνθρακα

2 kg

Πυροσβεστήρας 2 Kg Διοξειδίου

Πυροσβεστήρας 2 Kg Διοξειδίου (CO2)

Κατασβεστική ικανότητα: 21B E
Υλικό κατάσβεσης: Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
Χωρητικότητα: 2 Kg

 

 

 

Πυροσβεστήρας 2 Kg Διοξειδίου Χειροκίνητης Ενεργοποίησης

Πυροσβεστήρας 2 Kg Διοξειδίου (CO2) χειροκίνητης ενεργοποίησης

Κατασβεστική ικανότητα: 21B E
Υλικό κατάσβεσης: Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
Χωρητικότητα: 2 Kg

 

 

 

 

 

 

5 kg

Πυροσβεστήρας 5 Kg Διοξειδίου με Ανοξείδωτο Κλείστρο

Πυροσβεστήρας 5 Kg Διοξειδίου (CO2)

Κατασβεστική ικανότητα: 55B E
Υλικό κατάσβεσης: Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
Χωρητικότητα: 5 Kg