210.25.22.664

Πυροσβεστήρες F Class - Wet Chemical Φορητοί

2 Lt

Πυροσβεστήρας F class solution - Wet Chemical 2 Lt

Κατασβεστική ικανότητα: 5A 25F
Υλικό κατάσβεσης: F Class Solution - Wet Chemical
Χωρητικότητα: 2 Lt

 

 

 

6 Lt

Πυροσβεστήρας F class solution - Wet Chemical 6 Lt

Κατασβεστική ικανότητα: 8A 75F
Υλικό κατάσβεσης: F Class Solution - Wet Chemical
Χωρητικότητα: 6 Lt