210.25.22.664

Πυροσβεστήρες Οροφής

6 kg

Πυροσβεστήρας Οροφής 6 Kg

Πυροσβεστήρας Οροφής 6 Kg

Υλικό κατάσβεσης: ABC 40% Ξηρά Σκόνη
Αυτόματης ενεργοποίησης 68 °C
Ελληνικής κατασκευής

 

 

 

 

12 kg

Πυροσβεστήρας Οροφής 12 Kg

Πυροσβεστήρας Οροφής 12 Kg

Υλικό κατάσβεσης: ABC 40% Ξηρά Σκόνη
Αυτόματης ενεργοποίησης 68 °C
Ελληνικής κατασκευής