210.25.22.664

Πυροσβεστήρες Τροχήλατοι

Διοξειδίου

12 kg

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 12 Κg CΟ2

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 12 Κg CΟ2

Κατασβεστική ικανότητα: 113B
Υλικό κατάσβεσης: Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
Λάστιχο εκτόξευσης υλικού: 5 m
Φιάλη: 15 Lt
Χωρητικότητα: 12 Kg


 

30 kg

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 30 Κg CΟ2

Κατασβεστική ικανότητα: 113B
Υλικό κατάσβεσης: Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
Λάστιχο εκτόξευσης υλικού: 5 m
Φιάλη: 40 Lt
Χωρητικότητα: 30 Kg


 

Ξηράς Κόνεως

25 kg

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 25Kg Ξηράς Κόνεως

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 25 Kg Ξηράς Κόνεως

Κατασβεστική ικανότητα: A IB C E
Υλικό κατάσβεσης: ABC 40% Ξηρά σκόνη
Λάστιχο εκτόξευσης υλικού: 5 m
Κλείστρο: με βαλβίδα ασφαλείας μανομέτρου
Χωρητικότητα: 25 Kg

 

 

50 kg

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 50 Kg Ξηράς Κόνεως

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 50 Kg Ξηράς Κόνεως

Κατασβεστική ικανότητα: A IIIB CE
Υλικό κατάσβεσης: ABC 40% Ξηρά σκόνη
Λάστιχο εκτόξευσης υλικού: 5 m
Κλείστρο: με βαλβίδα ασφαλείας μανομέτρου
Χωρητικότητα: 50 Kg

 

 

Αφρού

25 kg

Πυροσβεστήρας Αφρού 25 Kg

Κατασβεστική ικανότητα: A IB
Υλικό κατάσβεσης: AFFF 916 Αφρός
Λάστιχο εκτόξευσης υλικού: 5 m
Χωρητικότητα: 25 Lt


 

 

50 kg

Πυροσβεστήρας Αφρού 50 Kg

Κατασβεστική ικανότητα: A IIB
Υλικό κατάσβεσης: AFFF 916 Αφρός
Λάστιχο εκτόξευσης υλικού: 5 m
Χωρητικότητα: 50 Lt

 

 

100 kg

Πυροσβεστήρας Αφρού 100 Kg

Κατασβεστική ικανότητα: A IIIB
Υλικό κατάσβεσης: AFFF 916 Αφρός
Λάστιχο εκτόξευσης υλικού: 5 m
Χωρητικότητα: 100 Lt