210.25.22.664

Πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως

1 kg

Πυροσβεστήρας 1 Kg Ξηράς Κόνεως

Κατασβεστική ικανότητα: 5A 21B E
Υλικό κατάσβεσης: ABC 40% Ξηρά Σκόνη
Χωρητικότητα: 1 Kg

 

 

 

 

2 kg

Πυροσβεστήρας 2 Kg Ξηράς Κόνεως

Κατασβεστική ικανότητα: 8A 34B C E
Υλικό κατάσβεσης: ABC 40% Ξηρά Σκόνη
Χωρητικότητα: 2 Kg

 

 

 

3 kg

Πυροσβεστήρας 3 Kg Ξηράς Κόνεως

Κατασβεστική ικανότητα: 13A 55B C E
Υλικό κατάσβεσης: ABC 40% Ξηρά Σκόνη
Χωρητικότητα: 3 Kg

 

 

 

6 kg

Πυροσβεστήρας 6 Kg Ξηράς Κόνεως Ευρωπαϊκός

Πυροσβεστήρας 6 Kg Ξηράς Κόνεως

Κατασβεστική ικανότητα: 34A 183B C
Υλικό κατάσβεσης: ABC 40% Ξηρά Σκόνη
Χωρητικότητα: 6 Kg
Προέλευση: Γερμανία
 

12 kg

Πυροσβεστήρας 12 Kg Ξηράς Κόνεως

Πυροσβεστήρας 12 Kg Ξηράς Κόνεως

Κατασβεστική ικανότητα: 55A 233B C
Υλικό κατάσβεσης: ABC 40% Ξηρά Σκόνη
Χωρητικότητα: 12 Kg
Προέλευση: Γερμανία