210.25.22.664

Συστήματα Πυρασφάλειας

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

  • Την εκπόνηση και εφαρμογή μελέτης πυρασφάλειας.
  • Την εγκατάσταση πυροσβεστικού δικτύου και τη συντήρησή του.
  • Τη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης, συστημάτων ολικής κατάκλισης, συστημάτων τοπικής εφαρμογής εστιατορίων, πυροσβεστικών συγκροτημάτων, φωτιστικών ασφαλείας, πυρίμαχων θυρών.
  • Την εγκατάσταση προϊόντων παθητικής πυροπροστασίας.

Οι εργασίες γίνονται από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, με πολυετή εμπειρία και άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Μπορείτε να ενημερωθείτε λεπτομερώς για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε χρησιμοποιώντας το μενού δεξιά σας.