210.25.22.664

Πυρασφάλεια Επαγγελματικών Μαγειρείων

Σύστημα Πυρόσβεσης Τοπικής Εφαρμογής FiWaRec για εστιατόρια - μαγειρεία. Το παρόν σύστημα κατάσβεσης F για λίπη & έλαια «FIWAREC» συμμορφώνεται πλήρως με τις υποδείξεις της υπ. Αριθμόν 61407 Φ.701.6/27-11-2009 ∆ιαταγής του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τα αυτόματα συστήματα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής και τους πυροσβεστήρες που εγκαθίστανται σε χώρους όπου γίνεται χρήση μαγειρικών λιπών & ελαίων. Οι γενικές αρχές των εν λόγω συστημάτων διέπονται από το πρότυπο NFPA 17A.

Το εν λόγω σύστημα “Fiwarec” της F.S.S. φέρει ως κατασβεστικό υλικό αφρό με εμπορική ονομασία «RÜHL FAVORIT HOME», το οποίο έχει έγκριση αποδοχής από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (Αριθμ. Πρωτ : 56737 Φ. 701.6, Α∆Α 4ΙΙΕΙ-ΒΘ, ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του χημικού υγρού με την εμπορική ονομασία «Ruhl Favorit Home» παρασκευής της «Ruhl Feuerloschmittel Gmbh» κατά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας»).

Σύμφωνα με την ανωτέρω ∆ιαταγή του ΑΠΣ :

  • Η υποχρέωση για εγκατάσταση συστημάτων κατάσβεσης F αφορά εστιατόρια-μαγειρεία όπου χρησιμοποιούνται μαγειρικά έλαια, σε ποσότητα άνω των 10lt. Οι περιπτώσεις εστιατορίων, όπου γίνεται χρήση όγκου λαδιού κάτω των 10lt μπορούν απλά να καλυφθούν με τη χρήση φορητών μας πυροσβεστήρων αφρού για λίπη & έλαια 2lt με κατασβεστική ικανότητα 25F (κατάσβεση 25lt λαδιού).
 

Τεχνική Περιγραφή Συστήματος για Λίπη

Τεχνική Περιγραφή για Λίπη FB

Τεχνική Περιγραφή F Class