210.25.22.664

Συμβατικά Συστήματα Πυρανίχνευσης

Κέντρα Πυρανίχνευσης Matrix 2000

 

Περιγραφή

Η σειρά κέντρων πυρανίχνευσης Matrix2000 περιλαμβάνει δύο βασικές μονάδες 4 και 8 ζωνών οι οποίες με την προσθήκη module(s) επέκτασης 8 ζωνών δίνουν λύσεις σε εγκαταστάσεις, όπου απαιτείται η χρησιμοποίηση κέντρων 4, 8, 12, 16, 20 ή 24 ζωνών. Είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα ώστε να πληρούν απόλυτα τις απαιτήσεις της οδηγίας BS5839 Part 4 του1988. Είναι επίσης πιστοποιημένα κατά EC με Αριθμό Πιστοποίησης 00223/101/1/2010 και κατά με Αριθμό Πιστοποίησης 1293-CPD-0185 με πλήρη συμβατότητα στην οδηγία ΕΝ54 Part 2 και 4 του 1998.

Ειδικά τα κέντρα 4 και 8 ζωνών έχουν πιστοποιηθεί και φέρουν την σήμανση ETL ισότιμη του UL για τις αγορές Βορείου και Νοτίου Αμερικής.

Η ίδια σειρά με την προσθήκη του module επέκτασης relay είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σαν κέντρο πυρoκατάσβεσης, με λειτουργία cross zoning και ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση εντολής κατάσβεσης.

Ο έλεγχος και προγραμματισμός λειτουργιών του γίνεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης, σύμφωνα πάντα με την οδηγία BS5839 Part 4 του 1988, μέσω του πληκτρολογίου στην πρόσοψη του κέντρου σε επίπεδα πρόσβασης 1 και 2 και μικροδιακοπτών από τη κεντρική πλακέτα του κέντρου, μέσω μικροδιακοπτών, σε επίπεδο πρόσβασης 3.

 

Matrix 2004R00

Κατασκευαστής: Paradox Hellas
Οδηγίες Χρήσης
Πιστοποίητικά
Δήλωση Επιδόσεων

Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών.

Matrix 2008R00

Κατασκευαστής: Paradox Hellas
Οδηγίες Χρήσης
Πιστοποίητικά
Δήλωση Επιδόσεων

Πίνακας πυρανίχνευσης 8 ζωνών.

Matrix 2012R00

Κατασκευαστής: Paradox Hellas
Οδηγίες Χρήσης
Πιστοποίητικά
Δήλωση Επιδόσεων

Πίνακας πυρανίχνευσης 12 ζωνών.

Matrix 2016R00

Κατασκευαστής: Paradox Hellas
Οδηγίες Χρήσης
Πιστοποίητικά
Δήλωση Επιδόσεων

Πίνακας πυρανίχνευσης 16 ζωνών.

Matrix 2020R00

Κατασκευαστής: Paradox Hellas
Οδηγίες Χρήσης
Πιστοποίητικά
Δήλωση Επιδόσεων

Πίνακας πυρανίχνευσης 20 ζωνών.

Matrix 2024R00

Κατασκευαστής: Paradox Hellas
Οδηγίες Χρήσης
Πιστοποίητικά
Δήλωση Επιδόσεων

Πίνακας πυρανίχνευσης 24 ζωνών.

Συμβατικοί Ανιχνευτές

 

55000-122

Κατασκευαστής: Apollo
Πιστοποίητικά

Θερμικός και θερμοδιαφορικός ανιχνευτής με ενεργοποίηση στους 65°C.

55000-127

Κατασκευαστής: Apollo
Πιστοποίητικά

Θερμικός ανιχνευτής με ενεργοποίηση στους 85°C.

55000-217

Κατασκευαστής: Apollo
Πιστοποίητικά

Ανιχνευτής ιονισμού καπνού.

55000-317

Κατασκευαστής: Apollo
Πιστοποίητικά

Οπτικός ανιχνευτής καπνού.